Privacy policy

Privacy Policy

Badmintonvereniging Groene Ster respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, haar leden en geïnteresseerden. Dat deden wij ook al toen hier nog niet zo goed op gelet werd.

We zullen proberen in een niet al te lang en ingewikkeld verhaal te vertellen hoe we met uw privacy omgaan wanneer u onze website bezoekt en wanneer u lid bent van onze vereniging, en wat uw rechten zijn.

Natuurlijk doen we er alles aan om uw prive gegevens prive te houden, daar kunt u van op aan. We vragen wel gegevens van u, maar dat doen we om u zo goed mogelijk te van dienst te zijn. Welke gegevens dat zijn en waarvoor we ze gebruiken, vertellen we u hieronder.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Zo registreren we uw contactgegevens, zodat we contact met u op kunnen nemen wanneer u een vraag stelt via het contactformulier op onze website.

Onder contactgegevens verstaan wij uw naam en uw email-adres.

Wanneer u lid bent of lid wilt worden, vrijwilliger bent of sponsor, gebruiken we uw gegevens ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten binnen en door de vereniging en het voeren van de administratie.

Onder “uw gegevens” verstaan wij in dit geval uw naam, adres, woonplaats, contactgevens zoals uw telefoonnummer en/of email adres en uw bankrekeningnummer.

Als lid van de vereniging bent u tevens lid van de landelijke badmintonbond “Badminton Nederland”. Ten behoeve van dit lidmaatschap worden uw naam, adres en woonplaats -gegevens verstrekt aan Badminton Nederland. De bond gebruikt uw gegevens indien u deelneemt aan de bondscompetitie en om u informatie over de activiteiten van de bond toe te sturen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. 

In de AVG wordt de grondslag “gerechtvaardigd belang” genoemd; we willen onze leden, vrijwilligers en sponsoren namelijk een zo goed mogelijke, persoonlijke service bieden.

Hierbij denken we altijd aan uw privacy.

Fotografie

Tijdens een evenement gemaakt foto’s, kunnen worden gepubliceerd op de website van de vereniging, in lokale en/of regionale nieuwsbladen en op social-media. Lees onder “Wat zijn uw rechten?” welke actie u kunt ondernemen wanneer u liever niet heeft dat wij fotomateriaal gebruiken waarop u wellicht bent vastgelegd.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Voor het registreren van uw gegevens, maken we gebruik van diensten en software.

Voor ondersteuning in het gebruik van onze geautomatiseerde systemen, het beheer van onze website, maken we gebruik van een web beheerder.

Deze partijen kunnen dan ook de door u aan ons gegeven persoonsgegevens inzien, omdat deze in onze geautomatiseerde systemen staan opgeslagen.

Wij hebben met deze genoemde partijen duidelijke en bindende afspraken gemaakt over hoe we met de privacy van onze klanten om (willen) gaan en deze vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Ons bestuur,kan indien nodig kennisnemen van uw persoonsgegevens.

Dit gebeurt enkel wanneer hier noodzaak toe is.

Geheimhoudingsverklaring

Al onze vrijwilligers worden geacht te handelen conform de Algemene wet gegevensbescherming (AVG) en zich bewust te zijn van privacygevoelige gegevens. Om die reden ondertekenen alle vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging een Geheimhoudingsverklaring.

U kunt hier kennisnemen van de inhoud van deze Geheimhoudingsverklaring.

We verkopen of geven uw gegevens NOOIT aan derden voor welk doel dan ook.

Cookies en Data

Op de website van Badmintonvereniging Groene Ster worden geen cookies geplaatst die u kunnen volgen of uw identiteit kunnen vastleggen.

Wat zijn uw rechten?

Natuurlijk blijft u baas over uw eigen gegevens. Wilt u uw gegevens in onze administratie wijzigen, verwijderen of het gebruik beperken? Geen probleem! Laat het ons weten via de post, email, of telefoon.

We willen, wanneer we uw gegevens wijzigen of verwijderen wel zeker weten dat u het bent, we kunnen dan ook om uw identiteitsbewijs vragen.

Heeft u vragen?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer Tony Pesik, verantwoordelijke over de bij Badmintonvereniging Groene Ster bekende persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Wij zijn Badmintonvereniging Groene Ster.

ons KvK nummer is H20087656

U kunt ons zo bereiken:

bellen: 06-20361866

mailen: info@badmintongroenester.nl

schrijven: Geerland 66,   4761 TL  Zevenbergen

of langskomen, Sporthal de Borgh

Met het gebruik van onze  website gaat u akkoord met de wijze waarop wij met uw privacy omgaan.