Aanname beleid trainers, coaches en begeleiders

Hoewel we natuurlijk enorm blij zijn met een ieder die energie en haar of zijn capaciteiten in onze vereniging wil steken, stelt BVGS toch een aantal regels die bij kunnen dragen aan het voorkomen van excessen.
Het is de bedoeling dat deze regels onze sport binnen onze vereniging voor iedereen veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk houden

In het aanname beleid stellen wij dat trainers, coaches en begeleiders daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn bij het verlenen van de training of begeleiding. Dit kan direct (denk bv. aan het geven van training) of indirect (denk bijvoorbeeld aan administratieve organisatie of medische ondersteuning), maar niet puur ‘voor de gezelligheid’. Hiermee houden we het strikt en overzichtelijk.

Trainers en begeleiders geven invulling aan de doelstellingen van de technische commissie.
Algemeen is dat gericht op spelplezier en badminton prestatie.

Niet beperkt tot, maar met name ter bescherming van onze jeugdleden, dienen alle BVGS trainers, coaches en begeleiders

  • onze Gedragscodes te kennen en daarmee schriftelijk akkoord te gaan.
<Klik hier voor
de gedragscode>
  • in het kader van de Privacywetgeving onze Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
 <Klik hier voor de
Geheimhoudingsverklaring>
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen van maximaal 3 jaar oud, toegespitst op training en begeleiding van sportdeelnemers en jeugd.