Vertrouwenscontactpersoon

Iedere vereniging, dus ook BVGS, gaat ervan uit dat intimidatie, in welke vorm dan ook, niet bij ons voorkomt.
De praktijk bij andere verenigingen leert helaas dat we hier niet blindelings op kunnen vertrouwen. BVGS wil een veilig sportklimaat bieden en beseft dat het eenvoudig kunnen melden van incidenten of vermoedens daartoe bijdraagt.

Want in de praktijk kunnen er veel drempels zijn. Bijvoorbeeld:

  • Met het uitspreken van een vermoeden kun je iemand, misschien onterecht, schaden.
  • Misschien ben je bang, dat het melden van een geval met een trainer of bestuurder, kan leiden tot tegenmaatregelen (b.v. uit het team worden gezet).
  • Je vindt het misschien niet echt erg, zoals bijvoorbeeld een grappig bedoelde seksistische opmerking of onbedoeld contact door de trainer bij het corrigeren van een sport beweging, maar je voelt je er niet prettig bij. Hoe meld je dit, zonder dat het tot overdreven reacties komt?
  • Je vindt het wel erg, maar je wilt het liever niet met te veel mensen delen.

Je ziet, er kunnen dus allerlei, en nog veel meer dan hier genoemde, redenen zijn die je doen twijfelen. Het is hoe dan ook belangrijk dat je er niet alleen mee blijft lopen! Deel het, vraag advies bij mensen of organisaties die jij vertrouwt.

BVGS is blij te melden, dat we in Cynthia Haverkamp een vertrouwens contactpersoon hebben gevonden. Bij haar kun je eenvoudig en rechtstreeks contact maken om rustig te bespreken wat de juiste vervolgacties kunnen zijn. Belangrijk om te weten is dat ze als moeder van een jeugdspeler wel binding heeft met onze vereniging, maar geen zitting heeft in het bestuur of het trainers/begeleiders team. Ze functioneert in haar rol geheel onafhankelijk.
Ze woont niet direct in onze regio, wat ook andere belangenverstrengelingen minder aannemelijk maakt.

Cynthia heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zal het besprokene alleen na overleg met jou met derden bespreken. Dat kan zijn met elk van de instanties die hieronder genoemd wordt. Die kun je natuurlijk ook rechtstreeks benaderen. De keus is geheel aan jou.
Ons eigen vertrouwens contactpersoon is er puur om een eventuele drempel voor jou lager te maken. In bovengenoemd ‘minder erge’ voorbeeld zou Cynthia het onnadenkende gedrag met betrokkenen kunnen bespreken, zonder dat je je bekend hoeft te maken.

Dus zit je ergens mee met betrekking tot onze vereniging?
Loop dan niet met je ziel onder de arm!
Hier zijn de opties die wij kunnen bieden.

 

Spreek de persoon in kwestie aan.

Natuurlijk zijn er voldoende situaties waarin je de persoon binnen de vereniging rechtstreeks kan en mag aanspreken. Indien mogelijk blijft dat onze voorkeur.
In alle andere gevallen:

 

Vertrouwenscontactpersoon van BVGS

Cynthia Haverkamp

E-mail: chaverkamp@zeelandnet.nl
Tel: 06-4210 1641

Aanspreken in de sporthal mag ook altijd, maar hou er rekening mee dat het moment niet altijd toelaat om er op dat moment dieper op in te gaan. Maak dan een vervolgafspraak.

 

 

Vertrouwenscontactpersoon van Badminton Nederland

Barbara Mura,
E-mail:  bmura@badminton.nl
tel. 0307513841.

NOC/NFS Vertrouwenspunt Sport

Bel gratis het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90,
stuur een bericht via WhatsApp via 06 53646928
Kijk voor meer informatie op de website http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
of e-mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.